Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus peatas viie kaebuse menetlusse võtmise otsustamise

16. september 2016
PrintPDF
Riigikohus peatas reklaamimaksu seaduslikkust ja erakondade rahastamise järelevalvet puudutavate taotluste menetlusse võtmise otsustamise, kuna vaidlustatud küsimused on Riigikohtus teistes asjades juba arutusel. Kaebuste menetlusse võtmise otsustamine on peatatud kuni vastavate Riigikohtu lahendite saabumiseni.

Riigikohus peatas Jaanus Mutli, Priit Kutseri ja Karin Tammemägi kassatsioonkaebuste menetlusse võtmise otsustamise, kuna kaebustes vaidlustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse õiguspärasus. Riigikohtu menetluses on aga haldusasi (nr 3-3-1-50-16), kus tuleb lahendada sama küsimus. Sel põhjusel peatas kolleegium kassatsioonkaebuste menetlusse võtmise otsustamise kuni Riigikohtu vastava lahendi tegemiseni.

Samuti peatas Riigikohtu halduskolleegium Ramirent Baltic AS-i ja Kaubamaja AS-i, Neste Eesti AS-i, Northern European Outdoor Media OÜ, Prisma Peremarket AS-i, Rimi Eesti Food AS-i, Selver AS-i, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, JCDecaux Eesti OÜ ja Clear Channel Estonia OÜ kassatsioonkaebuste menetlusse võtmise otsustamise. Kaebused puudutavad reklaamiseaduse tõlgendamist ning kohaliku maksuna kehtestatud reklaamimaksu seaduslikkust. Kuivõrd Riigikohtu menetluses on haldusasi (nr 3-3-1-48-16), kus tuleb samuti lahendada kohaliku maksuna kehtestatud reklaamimaksu seaduslikkuse üle käiv vaidlus, on nimetatud kassatsioonide menetlemise otsustamine peatatud kuni vastava Riigikohtu lahendi saabumiseni.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846