Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: reklaamimaks on kooskõlas põhiseadusega

21. veebruar 2017
PrintPDF
Riigikohus ei näinud põhiseaduse rikkumist selles, et reklaamimaksu määra kehtestab kohalik omavalitsus.

Riigikohtusse pöördusid Neste Eesti AS, Selver AS, JCDecaux Eesti OÜ ja Clear Channel Estonia OÜ, kelle esitatud kassatsioonkaebuse arutamise andis Riigikohtu halduskolleegium 27. oktoobri 2016.a määrusega üle Riigikohtu üldkogule. Kaebajad vaidlustasid Pärnu linnavalitsuse kehtestatud kohustust tasuda reklaamimaksu, kuna leidsid, et põhiseadusest tulenevalt peaks reklaamimaksu määr olema sätestatud seaduses, mitte kohaliku omavalitsuse määruses.

Riigikohtu üldkogu jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

Üldkogu märkis, et põhiseadus lubab riiklikke ja kohalikke makse erinevalt reguleerida. Põhiseaduse järgi peab kohalik maks olema seaduses ette nähtud, samuti peab seaduses olema määratletud kohaliku maksu objekt, maksumaksja ja maksu saaja. Erinevalt riiklikust maksust ei nõua aga põhiseadus, et kohaliku maksu ülemmäär oleks igal juhul sätestatud seaduses.

Samas küsimuses, linnavalitsuse poolt määratud reklaamimaksukohustuse vaidlustamiseks, on Riigikohtusse pöördunud ka Ramirent Baltic AS, Kaubamaja AS, Northern European Outdoor Media OÜ, Prisma Peremarket AS ja Rimi Eesti Food AS, kelle kaebuse menetlemine oli peatatud kuni Pärnu linnavalitsuse vastu esitatud kaebuse lahendamiseni. Nende kassatsioonkaebuste menetlusse võtmist pole Riigikohtu halduskolleegium veel otsustanud.

OTSUS 3-3-1-48-16

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
merje [dot] talvikatriigikohus [dot] ee