Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus saatis Pärnu naistearsti süüküsimuse maakohtule uueks arutamiseks

30. November 2010
PrintPDF
Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis oma eilses otsuses, et Carmen Heinvälja kriminaalasja menetlemisel on toimunud mitmeid olulisi rikkumisi, mille tõttu on talle süüksarvatava kuriteo faktilised asjaolud nõuetekohaselt tuvastamata. Seetõttu saatis Riigikohus kriminaalasja Pärnu Maakohtule uueks arutamiseks.

Riigikohus märkis, et esimese ja teise astme kohus olid Heinvälja süüküsimuse otsustamisel kasutanud tõendina kohtuarstliku komisjoniekspertiisi akti, mis sisaldas küll ekspertide arvamust, kuid selles puudusid nii uuringutulemuste hindamise andmed kui ka eksperdiarvamuse põhjendus. Need andmed on aga kriminaalmenetlusseadustiku kohaselt ekspertiisiaktis kohustuslikud. Riigikohus luges puuduliku ekspertiisiakti kohtukõlbmatuks.

Kriminaalkolleegium viitas oma eilses otsuses ka varasemale Riigikohtu praktikale: "Nõutavad andmed tuleb ekspertiisiaktis kohustuslikult kajastada põhjusel, et nende pinnalt on menetlejal ja kohtumenetluse pooltel võimalus veenduda eksperdiarvamuse põhjendatuses ning jälgida arvamuse jõudmise käiku. Ekspertiisiakti vastavus esitatud nõuetele tagab ühtlasi ka süüdistatava kaitseõiguse, kuna vaid nende täitmine tagab eksperdiarvamuse põhjendatuse kontrolli."

Kuna meditsiinialase ekspertiisi vajadus oli antud asja tõendamiseks aga ilmne, luges Riigikohus ilma kõlbliku eksperdiarvamuseta antud asja lahendamise kriminaalmenetlusõiguse oluliseks rikkumiseks kriminaalmenetlusseadustiku § 399 lg 2 tähenduses.

Pärnu naistearsti Carmen Heinvälja süüdistati selles, et ta jättis Pärnu Haigla Naiste ja laste kliinikus valvearstina tööl olles õigeaegselt osutamata sünnitusabi, mistõttu tekkisid nii emal kui lapsel rasked tervisekahjustused.

Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja