Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus saatis Viisitamme kohtuasja osaliselt ringkonnakohtusse tagasi

2. juuni 2011
PrintPDF
Riigikohus tühistas Tallinna Ringkonnakohtu otsuse Pärnu endise linnapea Mart Viisitamme õigeksmõistmises Pärnu spordihalli ehituse ettevalmistamisel teatavaks saanud konfidentsiaalse teabe avaldamises ning saatis asja uueks arutamiseks samale ringkonnakohtule. Ülejäänud süüdistuste osas jäi ringkonnakohtu otsus Viisitamme õigeksmõistmise kohta muutmata.

Pärnu teehoolduse riigihanke läbiviimist puudutanud süüdistuses nõustus Riigikohus maa- ja ringkonnakohtu varasema seisukohaga, et Mart Viistamm ei jõudnud usalduse kuritarvitamise katsestaadiumisse. Kuriteo katsega on tegu siis, kui isik vahetult alustab teo toimepanemist. Viisitamm seda aga ei teinud.

Riigikohus nõustus prokuröriga, et ringkonnakohus ei põhjendanud oma otsuses, miks Pärnu spordihalli ehitusega seotud episoodis mõisteti Viisitamm KarS § 157 järgi õigeks viitega riigihangete seadusele. Spordihalli ehitamisega seonduvatest õigusaktidest tuleneb, et halli ehitust ei viidud läbi riigihangete seaduse alusel.  Riigikohus märkis, et põhistuste puudumine kujutab endast kriminaalmenetluse olulist rikkumist, mistõttu tuleb ringkonnakohtul asja selles küsimuses uuesti arutada.

OTSUS

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja