Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus selgitas, millistel tingimustel võib maakohus ühe kohtukoosseisu liikme vahetumisel jätkata kriminaalasja arutamist pooleli jäänud kohast

8. aprill 2020
PrintPDF

Riigikohtu kriminaalkolleegium juhtis tähelepanu sellele, et maakohtus peavad samad kohtukoosseisu liikmed üldjuhul arutama kriminaalasja algusest lõpuni. Kohtukoosseisu ühe liikme väljalangemisel tuleb kriminaalasja arutamist alustada algusest peale, välja arvatud siis, kui kohtuliku arutamise ajal maakohtus on istungisaalis viibinud varukohtunik või varurahvakohtunik.

Harju Maakohtus pooleliolevas kriminaalasjas vahetus tõendite uurimise ajal kohtukoosseisus taandamise tõttu rahvakohtunik. Uus rahvakohtunik polnud varem asja arutamise juures viibinud. Kaitsja esitas seepeale taotluse alustada asja arutamisega algusest peale. Maakohus jättis taotluse rahuldamata ja jätkas asja arutamist muutnud kohtukoosseisuga. Ringkonnakohus leidis, et maakohtu määrust ei saa vaidlustada. Riigikohtule esitatud kaebuses taotles kaitsja nii maa- kui ka ringkonnakohtu määruse tühistamist ning kriminaalasja arutamist algusest peale.

Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus ringkonnakohtuga, et kaitsjal polnud õigust maakohtu määrust vaidlustada ning jättis ringkonnakohtu määruse seetõttu muutmata.

Kriminaalkolleegium selgitas aga seaduse ühetaolise kohaldamise tagamiseks, et kohtuliku arutamise vahetuse põhimõttest tulenevalt peavad kõik kohtuotsuse tegemisel osalevad kohtunikud olema osalenud asja arutamisel algusest lõpuni. Kui kohtukoosseis kriminaalasja arutamise kestel muutub, tuleb üldjuhul alustada asja arutamisega algusest peale.

Kui kriminaalasja kohtulik arutamine on aeganõudev ning võib tekkida vajadus kohtunik või rahvakohtunik asendada, võib kohtuistungile kaasata varukohtuniku või varurahvakohtuniku. Sealjuures on lubatud asendada kohtukoosseisu liige üksnes sellise kohtuniku või rahvakohtunikuga, kes on kogu kohtuliku arutamise aja viibinud istungisaalis. Nii ei riku varukohtuniku või varurahvakohtuniku kohtukoosseisu arvamine kohtuliku arutamise vahetuse põhimõtet ning kohtulik uurimine ei pea algama algusest peale.

MÄÄRUS


Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee