Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus tagastas Tallinna linna e-valimiste teemalise taotluse

20. september 2011
PrintPDF

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis täna läbi vaatamata Tallinna linnavolikogu taotluse, millega volikogu soovis põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistada kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses elektroonilist hääletamist puudutavat regulatsiooni.

Riigikohus märkis, et kohaliku omavalitsuse volikogu võib taotleda seaduse sätte põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamist üksnes siis, kui see säte on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega. Riigikohus leidis, et valimiste ühetaolisuse põhimõte, millele Tallinna linnavolikogu tugines, ei ole vaadeldav kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatisena, mistõttu pole Tallinna Linnavolikogu taotlus lubatav.

MÄÄRUS

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja