Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: Tallinna linnatranspordi hankeleping uute trammide ostmiseks ei ole tühine

7. oktoober 2013
PrintPDF
Riigikohtu halduskolleegium märgib tänases otsuses, et Tallinna Linnatranspordi AS-i ja Hispaania ettevõtte (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A) vahel käesoleva aasta veebruaris sõlmitud leping uute trammide ostmiseks on kehtiv.


Riigikohus ei rahuldanud Stadler Bussnang AG kaebust riigihangete vaidlustuskomisjoni 21. märtsi otsuse tühistamise nõudes ning leiab, et Tallinna Linnatranspordi AS-i ja Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) vahel sõlmitud hankeleping ei ole tühine.


Halduskolleegium on seisukohal, et kuna Stadler Bussnang AG pakkumus lükati tagasi hankedokumentidele mittevastamise tõttu, ei tulnud teda enam ka pakkujana käsitleda. RHS § 69 lg 1 ega ka RHS § 54 lg 1 ei kohusta hankijat teavitama oma edasisest otsusest isikut, kes ei ole hankemenetluses pakkuja. Seega ei ole Stadler Bussgang AG-l õigus vaidlustada ka hankemenetluse järgnevaid otsuseid.

Lisaks oli halduskolleegium seisukohal, et Tallinna Linnatranspordi AS-i ja Hispaania ettevõtte vahel sõlmitud hankeleping ei ole vastuolus riigihangete vaidlustuskomisjoni 10. detsembri 2012. a otsusega. Kuna kolleegium on seisukohal, et sõlmitud hankeleping on kehtiv, ei saa tühistada ka hankelepingu aluseks olevaid hankija otsuseid.

Riigikohus jätab seega Stadler Bussnang AG määruskaebuse rahuldamata ning haldus- ja ringkonnakohtu määruste resolutsioonid muutmata.


OTSUS 3-3-1-44-13

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
www.riigikohus.ee