Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus: Tallinnal ei olnud õigust Trepi tänava taastamiseks eramaal ehitada

5. November 2012
PrintPDF
Riigikohtu tsiviilkolleegium nõustus täna Tallinna ringkonnakohtu varaema otsusega, mille kohaselt ei olnud Tallinna linnal õigust teha OÜ Uranosele kuuluval eramaal Trepi tänava taastamise eesmärgil kaeve- ja ehitustöid. Riigikohus nõustus, et linn peab taastama eraomaniku kinnistul kaeve- ja ehitustööde eelse olukorra, ent kirjeldas ka võimalusi, kuidas oleks pooltel võimalik müüri lammutamist vältida.

Riigikohtu hinnangul on linn sisuliselt leidnud, et tal on õigus ehitada teise isiku maale tema tahte vastaselt ja maksmata selle eest maaomanikule mingitki hüvitist, õigustades seda avaliku huviga. Põhiseadus tagab aga igale omanikule, et tema omandi üldistes huvides võõrandamine tuleb õiglaselt ja koheselt hüvitada.

„Ka pärast praeguses asjas otsuse tegemist on pooltel võimalik jõuda kokkuleppele kas hageja kinnisasja omandamises õiglastel tingimustel või kitsenduse talumise eest mõistliku hüvitise maksmises, samuti saab jätkuvalt alustada sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise menetlust. Selliselt on võimalik müüri lammutamist vältida,“ märkis kohus otsuses.

Otsus 3-2-1-101-12 

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja