Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus tänas õpilaste kaasuskonkursi võitjaid

14. jaanuar 2011
PrintPDF
Täna toimunud Riigikohtu 91. aastapäeva aktusel Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis, tänas Riigikohus õpilaste kaasuskonkursil osalenud tublimaid õpilasi ning nende juhendajaid.

Kaasuskonkurss toimus tänavu 6. korda. Osa võttis 135 õpilast. 11 laekunud tööd olid venekeelsed.

Parmusjärjestus oli järgmine:

9. klass
1. Karel Mäekala (Tartu Kommertsgümnaasium, juhendaja Riina Voltri)
2. Siret Viks (Rõuge Põhikool, juhendaja Inga Ermel)
3. Johanna Kuld (Miina Härma Gümnaasium, juhendaja Alo Savi)

10. klass
1. Laura Kaar (Tallinna Nõmme Gümnaasium, juhendaja Indrek Riigor)
2. Meril Kristi Haljand (Miina Härma Gümnaasium, juhendaja Urma Linnus)
3. Helena Akkel (Miina Härma Gümnaasium, juhendaja Urma Linnus)

11. klass
1. Marta Hang (Miina Härma Gümnaasium, juhendaja Alo Savi)
2. Tõnis Kasekamp (Tamsalu Gümnaasium, juhendaja Maie Nõmmik)
3. Aljona Fedotova (Kohtla-Järve Ühisgümnaasium, juhendaja Julia Smirnova)

12. klass
1. Janne Susi (Miina Härma Gümnaasium, juhendaja Urma Linnus)
2. Gertu Soldan (Tartu Kommertsgümnaasium, juhendaja Riina Voltri)
3. Joonas Vangonen (Tallinna Prantsuse Lütseum, iseseisev osavõtja)

Žürii omistas eripreemia oma kaasuse illustreerinud Alisa Avrutinale Tallinna Linnamäe Vene Lütseumist (juhendaja Margarita Rimša). Samuti märkis žürii eriliselt ära Joonas Vangoneni töö esitatud eriarvamuse eest.

Parimate töödega saab tutvuda siin.

Kaasuskonkursil tuli 9.-12. klasside õpilastel lahendada üks kolmest etteantud õigusvaidlusest. Lahendamisel ei hinnatud mitte seaduste käsitlemise oskust vaid oskust lahendada probleemi oma õiglustundest lähtudes. Ette oli antud üks kriminaalkaasus (avaliku korra rikkumine), üks tsiviilkaasus (moraalse kahju tekitamine) ning üks halduskaasus (linna öine "pimendamine"). Kaasustega saab huvi korral tutvuda siin: /?id=1152.

Kaasuskonkurss kutsuti ellu just praktilise õigusteadlikkuse kasvatamiseks. Et noored oskaksid situatsioone objektiivselt hinnata ja õiglaselt lahendada. Tänagi konkursil tänatud õpetaja Indrek Riigor Tallinna Nõmme Gümnaasiumist on kirjutanud: "Kaasuskonkurssi kaasused on oluliseks täienduseks nii põhikooli kui gümnaasiumi ühiskonnaõpetusele, sest reaalelu situatsioonide põhjal kokku pandud kohtukaasustele lahenduste otsimine seovad õiguse teema otseselt meie igapäevaeluga. Niisamuti tuleb rõhutada, et seejuures käsitlevad teemad ei puuduta üksnes õigussüsteemi toimimist, kaasustega koos saab põhjalikult süveneda üldistesse väärtustesse nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, sallivus, vastutustunne, aga ka õiglus ja lugupidamine enda, teiste inimeste ning keskkonna vastu."


Eveli Kuklane
Riigikohus