Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus tegi parlamendile ettepaneku menetlusseaduste ekspertkomisjonide moodustamiseks

13. juuni 2013
PrintPDF
11. juunil külastasid Riigikogu õiguskomisjoni liikmed Riigikohut. Kohtumisel räägiti Riigikohtu ja parlamendi koostöövõimalustest menetlusseaduste õigusloomes: kuidas kohtunikud saaksid head õigusloome tava edasi arendades menetlusseaduste muutmisel kaasa rääkida. Riigikohus esitas Riigikogu õiguskomisjonile ettepaneku luua Riigikogu juurde menetlusseaduste ekspertkomisjonid, et stabiliseerida menetlusseaduste kiireid muudatusi ja kindlustada süsteemsus.

Riigikohtunikud viitasid õiguskomisjoniga kohtudes asjaolule, et ebaproportsionaalselt suur hulk kohtulahenditest tühistatakse kõrgemas kohtuastmes menetlusseaduste rikkumise tõttu ehk seetõttu, et kohtuasjade lahendamisel pole järgitud seadusandja määratud mängureegleid. Samas muutuvad menetlusreeglid sageli ning ühe menetluse käigus on pahatihti raske kehtivas seaduses järge pidada. Välja ei jõua kujuneda ka menetlusseadusi puudutav õigusteooria ja –praktika.

Riigikohtu esimees Märt Rask avaldas kohtumisel lootust, et kohtunike ja teiste asjatundjate kaasamine on õiguskomisjonile väärtuslikuks abiks, et hinnata ja tasakaalustada erinevate huvigruppide soove ja ettepanekuid. „Kaasatud eksperdid peavad olema oma ala tunnustatud asjatundjad. Minu nägemuses võib see tunnustus tulla kas läbi kohtunike täiskogu, prokuratuuri või advokatuuri üldkogu või muu sellise organi,“ selgitas Rask. Selline valikuprintsiip annaks komisjonile selle töös vajaliku autoriteedi.

Märt Rask rõhutas, et üksikult võttes võib iga ettepanek menetlusseaduse muutmiseks näida esmapilgul mõistlikuna, kuid selle üksiku ettepaneku arukuse kõrval tuleb vaadata ka selle muudatuse mõju menetlusseadusele tervikuna, sest üks muudatus võib oluliselt mõjutada teiste menetlusreeglite sisu või seaduse kui terviku koostamisel järgitud süsteemi.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja