Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus tühistas Tooli ja Kirberi õigeksmõistmise ning saatis asja tagasi ringkonnakohtusse

30. mai 2012
PrintPDF
Täna, 30. mail, tühistas Riigikohtu kriminaalkolleegium turumanipulatsioonis süüdistatud Toomas Tooli ja Karoly Kirberi õigeksmõistmise ning saatis kriminaalasja uueks arutamiseks tagasi ringkonnakohtule.

Tooli ja Kirberit süüdistatakse turumanipulatsioonis, mis seisnes AS-i Arco Vara aktsiate müügis suurtes kogustes ning järjest madalama hinnaga eesmärgiga eksitada turgu ning viia AS-i Arco Vara aktsia turuhind alla hinnataset 0,56 eurot.

Ringkonnakohus jättis 9. novembril 2011. a maakohtu otsuse Tooli ja Kirberi õigeksmõistmises muutmata, leides, et neile esitatud süüdistus on puudulik ja konkretiseerimata. Riigikohus ringkonnakohtu arvamusega ei nõustunud ning tühistas seetõttu ringkonnakohtu otsuse menetlusõiguse olulise rikkumise tõttu.

Riigikohus selgitas, et kohtutel tuleb hinnata muuhulgas seda, kas Tooli ja Kirberi tegevuse tulemusel sattunuks mõistlik börsil kauplev isik vähemasti tõenäoliselt eksitusse. Samuti peab kohus tuvastama, kas Tooli ja Kirberi tegevuse eesmärk oli turuhinda mõjutada.

Kriminaalkolleegium märkis, et ringkonnakohtul pidi nii süüdistusakti kui ka prokuröri poolt kogu menetluse kestel korduvalt avaldatu põhjal olema selge, et kõiki süüdistuses märgitud tehinguid ja tehingukorraldusi on peetud vähemalt tõenäoliselt eksitavateks. Kolleegium leidis sedagi, et isiku soov oma investeerimisportfellist loobuda ei õigusta reguleeritud turul siiski niisugust käitumist, millega viiakse või tõenäoliselt viiakse teised turuosalised eksitusse kaubeldava väärtpaberi müügihuvi või hinna suhtes.

OTSUS

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja