Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ametiisikutele kehtestatud keelu kuuluda äriühingute juhtorganitesse

27. märts 2012
PrintPDF
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks korruptsioonivastase seaduse sätte, mis keelas ametiisikutel olla äriühingu juht- või järelevalveorgani liige.

Kolleegium märkis, et vaidlusalune keeld aitab ennekõike tagada ametiisikute näivat erapooletust. Samas laienes keeld ka hulgale juhtumitele, mille puhul isiku ametialased ülesanded ja äriühingu tegevus kuidagi ei kattu ning kus isikul pole seetõttu ka teoreetiliselt võimalik äriühingut soosivaid samme astuda. Korruptsiooniohtlikke suhteid on sellistes olukordades võimalik vältida ka leebemate abinõudega, nt kohustus taotleda konkreetsel juhul äriühingu juhtorganisse kuulumiseks luba. Samuti rõhutas Riigikohus, et sõltumata vaidlusalusest keeldust kehtivad ametiisikute suhtes toimingupiirangud, nt ei või nad teha tehinguid iseendaga või enda juhitava äriühinguga.

Seetõttu leidis põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium, et äriühingute juhtorganitesse kuulumise keeld oli liialt ulatuslik. Sellisel kujul rikkus keeld õigust vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta.

Siiski möönis Riigikohus, et Riigikogu võib vajaduse korral sarnase tegevuspiirangu kehtestada kitsamalt teatud ametiisikute gruppide suhtes.

OTSUS

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja