Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus võtab teenistusse haldusõiguse koolitusspetsialisti

16. November 2010
PrintPDF

Võtame teenistusse

HALDUSÕIGUSE KOOLITUSSPETSIALISTI,           

kelle põhiülesanneteks on haldusõiguse ja halduskohtumenetluse valdkonnas kohtunike koolitusvajaduse analüüs, koolitusprogrammi jm dokumentide väljatöötamine ja elluviimine ning koolituste mõju hindamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • bakalaureusekraad õigusteaduses

 • huvi haldusõiguse vastu

 • organiseerimisvõime, meeskonnatööoskus ja tulemustele orienteeritus

 • hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus

 • hea eesti ja inglise keele oskus

Pakume:

 • väga häid õppimis- ja enesetäiendamisvõimalusi (sh võimalust osaleda kohtunike koolitustel)

 • võimalust teha koostööd Eesti oma ala tippspetsialistidega

 • võimalust kaasa lüüa Eesti kohtusüsteemi arendamisel

 • meeldivat töökeskkonda

 • keskastme spetsialisti ametipalka vahemikus 15 000–22 500 krooni

Esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja elulookirjeldus

 • motivatsioonikiri

 • kõrgharidust ja kodakondsust tõendava dokumendi koopia

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume esitada märgusõna "koolitusspetsialist" all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee. Dokumentide esitamise tähtaeg on 26. november  2010. Lisainformatsiooni konkursi kohta saab telefonil 730 9075 ja e-posti aadressil Tanel [dot] Kaskatriigikohus [dot] ee (koolitusosakonna juhataja Tanel Kask).