Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus võtab tööle halduskolleegiumi nõuniku

30. märts 2021
PrintPDF

Riigikohus võtab tööle halduskolleegiumi nõuniku, kelle põhiülesanne on lahendada haldusasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte.

Tugeval kandidaadil on magistrikraad õigusteaduses, põhjalikud teadmised haldusõigusest, sh maksuõigusest, ning väga hea analüüsi- ja argumenteerimisoskus.

Kandideerimiseks saada meile 14. aprilliks 2021 enda elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri, bakalaureuse- ja magistrikraadi tõendavate dokumentide ja akadeemiliste õiendite ning isikut tõendava dokumendi koopiad märgusõna„Halduskolleegiumi nõuniku konkurss“ all aadressile infoatriigikohus [dot] ee.

Lisainfo telefonil 730 9035 ja e-aadressil piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee.