Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus võtab tööle kriminaalkolleegiumi nõuniku

21. september 2020
PrintPDF

Riigikohus võtab tööle kriminaalkolleegiumi nõuniku, kelle ülesanne on lahendada kriminaal- ja väärteoasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte.

Kandideerimiseks saada meile 12. oktoobriks 2020 enda elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri, bakalaureuse- ja magistrikraadi tõendavate dokumentide ja akadeemiliste õiendite ning isikut tõendava dokumendi koopiad märgusõna „Kriminaalkolleegiumi nõuniku konkurss“ all aadressile infoatriigikohus [dot] ee

Sinu küsimustele vastab personaliosakonna juhataja Piret Raadom telefonil 730 9035 ja e-posti aadressil piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee