Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus võtab tööle kriminaalkolleegiumi nõuniku

6. juuni 2022
PrintPDF

Ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks kuulutas Riigikohus välja konkursi, et leida kriminaalkolleegiumi nõunik. Kandideerimistähtaeg on 20. juuni.

Kriminaalkolleegiumi nõuniku põhiülesanne on lahendada kriminaal- ja väärteoasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte.

Riigikohtus ootab Sind põnev ja vastutusrikas võimalus töötada koos Eesti õigusmaastiku tippudega ja osaleda meie õigusruumi kujundavate otsuste tegemisel, suurepärased võimalused professionaalseks ja isiklikuks arenguks, 35-päevane põhipuhkus ja väga head töötingimused Tartu kesklinnas.

Tööleasumise eeldatav aeg on septembris 2022.

Kandideerimiseks saada meile 20. juuniks 2022 enda elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri, bakalaureuse- ja magistrikraadi tõendavate dokumentide ja akadeemiliste õiendite ning isikut tõendava dokumendi koopiad märgusõnaga „Kriminaalkolleegiumi nõuniku konkurss“ aadressile infoatriigikohus [dot] ee.

Lisainfo telefonil 730 9085 ja e-aadressil kristi [dot] jakobsooatriigikohus [dot] ee.