Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus võtab tööle tsiviilkolleegiumi nõuniku

5. Detsember 2023
PrintPDF

Tsiviilkolleegiumi nõuniku põhiülesanded on lahendada tsiviilasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte. Kandideerimistähtaeg on 1. jaanuar.

Riigikohtus ootab Sind põnev ja vastutusrikas võimalus töötada koos Eesti õigusmaastiku tippudega ja osaleda meie õigusruumi kujundavate otsuste tegemisel, suurepärased võimalused professionaalseks ja isiklikuks arenguks, 35-päevane põhipuhkus ja väga head töötingimused Tartu kesklinnas. Nõunik nimetatakse ametisse kohtute seaduses nõunikule seatud tähtajaga kolm aastat.
 
Kandideerimiseks saada meile hiljemalt 1. jaanuaril 2024 enda elulookirjeldus ja motivatsioonikiri, bakalaureuse- ja magistrikraadi tõendavate dokumentide ja akadeemiliste õiendite ning isikut tõendava dokumendi koopiad märgusõna all „Tsiviilkolleegiumi nõuniku konkurss“ aadressile infoatriigikohus [dot] ee.
 
Lisainfo saamiseks helista 5389 0710 või kirjuta Ave [dot] Hussaratriigikohus [dot] ee.