Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus võttis menetlusse Rail Balticu trassi maakonnaplaneeringuid vaidlustavad kaebused

18. Detsember 2019
PrintPDF

Riigikohus võttis menetlusse Mittetulundusühingu ARB ja Mittetulundusühingu Eesti Looduskaitse Seltsi kassatsioonkaebused kohtuasjas, milles MTÜ-d vaidlustasid riigihalduse ministri kehtestatud Rail Balticu trassi maakonnaplaneeringud.

MTÜ-d leidsid halduskohtule esitatud kaebustes, et maakonnaplaneeringud on õigusvastased nii menetluslike rikkumiste tõttu kui ka sisuliselt. Kaebajate hinnangul oleks Rail Balticu jaoks tulnud kasutada olemasolevat raudteetrassi. Nende hinnangul ei selgitatud piisava põhjalikkusega välja trassi asukoha keskkonnaseisundit ja raudtee mõju looduskeskkonnale, sealhulgas kaitstavatele linnuliikidele.

Tallinna Halduskohus ja Tallinna Ringkonnakohus jätsid kaebused rahuldamata. Tänase määrusega võttis Riigikohus MTÜ-de kaebused menetlusse.

Samade maakonnaplaneeringute vaidlustamiseks esitatud MTÜ Eesti Geograafia Seltsi kassatsioonkaebuse jättis Riigikohus menetlusse võtmata.

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee