Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohut külastasid Dresdeni kohtunikud

4. juuni 2010
PrintPDF

Dresdeni esimese astme kohtu esindus külastas Riigikohut 3. juunil. Riigikohtu tegevust tutvustas väliskülalistele kriminaalkolleegiumi nõunik Erkki Hirsnik.


2008. aastal korraldas Tartu maakohus koos justiitsministeeriumiga Dresdeni kolleegide osavõtul kohtunike töökoormuse arvestuse põhimõtteid käsitleva ümarlaua Tallinnas. Seekordse külaskäigu eesmärgiks oli vaheanalüüside tegemine ja Dresdeni esimese astme kohtu kohtunike töökoormuse põhimõtete võrdlemine maakohtu 2009. aasta tulemustega.   

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist