Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohut külastasid Soome Kõrgeima Halduskohtu liikmed

23. september 2022
PrintPDF

Sel nädalal toimus Riigikohtus Soome Kõrgeima Halduskohtu (Korkein Hallinto-oikeus – KHO) külaskäik, millest võtsid osa pea kõik kohtunikud eesotsas esimehe Kari Kuusiniemiga. 

1918. aastal asutatud kõrgeim halduskohus on Soomes viimase astme kohtuinstants, kuhu on inimestel ja ettevõtjatel võimalik esitada kaebusi vaidlustes riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega.
 
Külalisi võõrustasid Riigikohtu esimees Villu Kõve ning halduskolleegiumi ja teiste kolleegiumide liikmed ja nõunikud. 

Külaskäigu raames toimunud seminaril võrreldi Eesti ja Soome halduskohtuid  ning arutleti kohtute töö avalikkusele tutvustamise, kohtulahendite arusaadavuse, menetluslubade süsteemi ja Euroopa Kohtust eelotsuse küsimise üle. Lähema vaatluse all olid keskkonnavaidlused, näiteks tuuleparkide rajamine ning huntide ja karude jahi üle peetavad vaidlused, samuti põgenikega seotud kohtuasjad. 

Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving meenutas, et pärast Riigikohtu töö katkestamist 1940. aastal pidi teiste seas ka tollane kohtu administratiivosakonna esimees Peeter Puusep kodumaalt pagema. Täna peame olema valmis viima läbi õigusriigi standardile vastavaid menetlusi ka massilise sisserände korral. Rohepöörde elluviimiseks tuleb aga lahendada energiataristuga seotud keskkonnavaidlused kiiresti, toomata samas ohvriks õiguskaitse kvaliteeti.
 
2018. aastal ametisse asunud KHO esimees Kari Kuusiniemi võtab 2023. aastal üle EL-i kõrgemaid halduskohtuid ühendava võrgustiku (ACA-Europe) eesistumise ning ta kutsus Eesti kolleege 2024. aastaks külla praegu renoveeritavasse KHO hoonesse Helsinki südalinnas.

Fotod: Karl Piirimees