Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riik peab VEB Fondi sertifikaatidele lahenduse leidma üheksa kuu jooksul

1. veebruar 2011
PrintPDF
Riigikohus jättis täna menetlusse võtmata Vabariigi Valitsuse, sihtasutuse VEB ja Eesti Panga kassatsioonkaebused Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale, millega kohustati riiki lahendama VEB Fondi sertifikaatide hüvitamise küsimus.

1992. aastal külmutas Vene Föderatsioon NSV Liidu Välismajanduspangas (VEB) määramata ajaks Eesti Panga välisoperatsioonide valitsuse ja Balti Ühispanga korrespondentkontod.

1993. aastal otsustas Riigikogu moodustada Eesti Panga juurde VEB-s külmutatud Eesti pankade kontodest Eesti Vabariigi nõuete fondi (VEB Fond). Fondi koondatud nõuete ulatuses lubas Riigikogu välja lasta vabalt ringlevaid sertifikaate nõuete kompenseerimiseks, kui külmutatud kontod taas avanevad. Käesoleva ajani seda toimunud ei ole.

2004. aastal esitasid Akke AS (likvideerimisel), AS Tartu Lihakombinaat (pankrotis), AS A. O. Imbi (pankrotis), AS Saare Kalur ja AS Pärnu Kalur Holding halduskohtule taotluse, et riiki kohustataks kompenseerima VEB Fondi seni hüvituseta sertifikaadid.

Ringkonnakohus leidis, et VEB Fondi sertifikaate puudutav regulatsioon on pikaajaliselt olnud sisutu. Ringkonnakohus tegi riigile ettekirjutuse otsustada sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamise küsimus üheksa kuu jooksul. Ringkonnakohtu otsus jõustub täna.


Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja