Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Saksamaal tähistati Eesti põhiseaduse 30. aastapäeva

16. september 2022
PrintPDF

Eesti suursaatkonnas Berliinis toimus neljapäeval põhiseaduse vastuvõtmise 30. aastapäeva puhul kõrgetasemeline konverents, kus teiste seas osalesid Saksamaa konstitutsioonikohtu president prof. dr. Stephan Harbarth ja Riigikohtu esimees dr. Villu Kõve.

Üritus keskendus eelkõige küsimusele, kuidas mõjutavad interneti levik ja uued tehnoloogilised võimalused põhiõiguste kaitset ja kohtute tööd.

Kõne all olid ka kohtumenetluse digiteerimise riskid, nagu avalikkuse osaluse vähenemine õigusemõistmisel või see, et tsiviilvaidlustes on kaugteel poolte lepitamine keerulisem. Samuti puudutati küsimust, kas internetis kohtuistungite avalik ülekandmine võib rikkuda menetlusosaliste õigust eraelu kaitsele või nende menetlusõigusi. 

Saksamaa konstitutsioonikohtu juht Stephan Harbarth keskendus oma ettekandes põhiõiguste kaitsele tänapäeva maailmas, käsitledes peamiselt sotsiaalmeedia ja andmekaitsega seotud kohtuasju. 

Riigikohtu esimees Villu Kõve andis Saksamaa külalistele kõigepealt väikese ülevaate Eesti põhiseadusest, pöörates tähelepanu selle stabiilsusele – seni on tehtud vaid väikeseid muudatusi. Rääkides interneti kasutamisest kui võimalikust põhiõigusest leidis ta, et pigem on see vahend muude põhiõiguste teostamiseks. 

Samuti kõneles Kõve kohtumenetluse digiteerimisest Eestis ja selle probleemidest, tuues näiteks kohtuasja, milles Riigikohtu üldkogu tunnistas põhiseadusevastaseks olukorra, kus interneti teel kohtusse pöördudes oli riigilõiv madalam kui muul viisil kohtuga ühendust võttes. 

Ettekannetele järgnenud arutelu juhtis Tartu Ringkonnakohtu kohtunik ja lähetatud riiklik ekspert Euroopa Kohtu juures Madis Ernits. 

Üritusel musitseeris tšellist Marcel Johannes Kits.