Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Suri endine riigikohtunik Henn Jõks

23. mai 2022
PrintPDF

Laupäeval, 21. mail lahkus meie seast pikaaegne riigikohtunik Henn Jõks (1955–2022), kes jäi endistele kolleegidele meelde väga tugeva õiglustundega ja kohusetundliku õigusemõistjana, aga ka siira ja empaatilise inimesena.

Henn Jõks sündis ja kasvas üles Lõuna-Eestis. Keskhariduse omandas ta Valga I Keskkoolis ja lõpetas 1979. aastal Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna.  

Kohtunikuna alustas Jõks tööd 1987. aastal Võru rajooni rahvakohtus, mis muudeti 1990. aastal Võru Maakohtuks. Pärast iseseisvuse taastamist alustasid Eestis uuesti tegevust ka ringkonnakohtud ja Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi loomisel 1993. aastal määrati  hinnatud õigusemõistjana silma jäänud Jõks kohe selle liikmeks.

Juba aasta hiljem nimetas Riigikogu Jõksi riigikohtunikuks. Ta andis ametivande 9. novembril 1994 ja töötas Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liikmena kuni pensionile jäämiseni ehk 26 aastat.    

Endiste kolleegide sõnul oli Jõks äärmiselt kohusetundlik, kõrgelt arenenud õiglustundega ja järjekindel kohtunik. Ta kuulas kolleegide argumente tähelepanelikult, aga oli valmis ka oma seisukohti kirglikult kaitsma. 

Jõks panustas kõikidesse tema lauale jõudnud kohtuasjadesse võrdselt – ta oli alati põhjalik ja tema jaoks ei olnud olemas ebaolulisi asju. Paragrahvide taga üritas Jõks alati näha inimest tema probleemidega ja jõuda õiglase lahenduseni ning seetõttu on ka teised kohtunikud nimetanud teda oma eeskujuks.

Tsiviilõiguse ja eriti asjaõiguse kõrval oli Jõksil sügav huvi põhiseaduslikkuse järelevalve küsimuste vastu ning ta panustas oluliselt Riigikohtu lahenditesse, mis puudutasid Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ja pensionireformi.  

Riigikohtuniku ameti kõrvalt õpetas Henn Jõks aastail 1998–2010 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengitele tsiviilseadustiku üldosa ja asjaõigust. Samuti oli ta Eesti Kohtunike Ühingu asutajaliige ning on osalenud Euroopa Kohtunike Ühingu, Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu ja Eesti kohtunikkonna omavalitsusorganite töös.    

Endised töökaaslased jäävad Jõksi meenutama siira ja empaatilise inimesena, kes oli alati valmis kolleege aitama ning pühendus jäägitult oma tööle õigusemõistjana. Tal oli suurepärane mälu ja hea ülevaade kõigis õigusvaldkondades toimuvast, kuid sellest hoolimata soovis ta pidevalt omandada midagi uut ja ikka juurde õppida. 

President Lennart Meri tunnustas Jõksi 2001. aastal tema panuse eest õigusemõistmise arendamisse Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Riigikohus avaldab Henn Jõksi perekonnale ja lähedastele sügavat kaastunnet.