Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Täna asus Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liikmena tööle Paavo Randma

1. september 2015
PrintPDF
Enne Riigikohtusse asumist töötas Paavo Randma Tallinna ringkonnakohtu ning Tartu ringkonnakohtu kohtunikuna, aastatel 1999-2007 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunikuna.

Randma kaitses 2011. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonnas doktorikraadi, lisaks Tartu ülikoolile on ta end täiendanud Kieli ülikoolis Saksamaal.


Põhitöö kõrval on Randma juhendanud karistusõiguse üld- ja eriosa seminare Tartu ülikooli õigusteaduskonnas ning avaldanud publikatsioone nii Eesti kui välismaa teadusajakirjades.


Riigikohtu kriminaalkolleegiumisse kuulub kuus kohtunikku, kokku töötab Eesti kõrgeimas kohtus 19 kohtunikku.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846