Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Täna kogunes Riigikohtus aasta viimane kohtute haldamise nõukoda

13. Detsember 2013
PrintPDF
Täna esmakordselt Riigikohtus kogunenud kohtute haldamise nõukoda (KHN) avaldas arvamust riigikohtunikuks kandideerijate kohta, kinnitas kohtuhalduse hea tava ja kohtute 2014. aasta eelarve.

KHN-ilt kinnituse saanud kohtuhalduse hea tava ehk kohtusüsteemi kvaliteedijuhtimise ühe osa eesmärgiks on loetleda kohtuhalduse osapoolte kõige olulisemad tegevused kohtusüsteemi arendamisel ja haldamisel. Kohtuhalduse osapooltena nähakse justiitsministeeriumi kui esimese ja teise astme kohtute arendajat, kohtute haldamise nõukoda kui nõuandjat ning kohtudirektoreid kui igapäevatöö korraldajaid.

Ühe päevakorra punktina kuulas kohtute haldamise nõukoda ära Riigikohtu kohtuniku vabale ametikohale kandideerijad – Paavo Randma ja Saale Laose. Ettepaneku riigikohtuniku ametisse nimetamise kohta teeb Riigikohtu esimees Riigikogule lähiajal.

Lisaks andis KHN nõusoleku viia Pärnu kohtumaja vaba kohtuniku ametikoht üle Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja. Samuti kuulus päevakorda ülevaade kohtute uue infosüsteemi arendustegevustest ja kohtunike täiskogu korraldusest.

Kohtute haldamise nõukotta kuuluvad Riigikohtu esimees, kohtunikud, advokatuuri esimees ja peaprokurör, õiguskantsler ja Riigikogu liikmed. Kohtute haldamise nõukojas arutatakse läbi ja kinnitatakse kohtusüsteemi puudutavad olulisemad justiitsministri otsused.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846