Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Tänasega said Riigikohtus kõik valimiskaebused lahendatud

27. märts 2019
PrintPDF

Riigikohtusse jõudis Riigikogu valimistega seoses kokku 22 valimiskaebust. Kõikidest kaebustest jättis Riigikohus 18  kaebust rahuldamata ning neli kaebust läbi vaatamata.

Esialgu vaidlustati Riigikogu valimiste kandidaatide registreerimata jätmist. Hiljem nägid kaebajad põhiliselt probleeme elektroonilise hääletamise korraldamise reeglites ja häälte kokkulugemise protseduuris ning vangide valimis- ja kandideerimisõiguse puudumises. Mitu kaebust oli ajendatud rahvastikuregistri muudatustest, mille tulemusel inimesed ei olnud kantud valijate nimekirja.

Kaebuste lahendamise tähtaeg oli seitse tööpäeva Riigikohtusse saabumise ajast. Täna allkirjastati Riigikohtus veel üheksa otsust, mis kõik on nüüd Riigikohtu veebileheküljel kättesaadavad.