Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Tänast Riigikohtu istungit on võimalik jälgida veebiülekandena

4. oktoober 2016
PrintPDF
Täna, 4.10 kell 11 algavat Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi avalikku istungit haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse küsimuses on võimalik jälgida Riigikohtu kodulehelt ja ERR-i uudisteportaalist.

Riigikohtult on põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist taotlenud 26 kohalikku omavalitsust: Kõpu, Juuru, Tõstamaa, Abja, Emmaste, Illuka, Järvakandi, Kambja, Kullamaa, Kõo, Käina, Leisi, Luunja, Lüganuse, Mäetaguse, Nõo, Pala, Pöide, Pühalepa, Rakke, Tudulinna, Vaivara, Ülenurme, Haaslava ja Karksi vallavolikogud ja Loksa Linnavolikogu.

Riigikohtusse pöördunud kohalikud omavalitsused vaidlustavad haldusreformi seaduse sundühendamist puudutavate sätete kooskõla kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse, individuaalse õigussubjektsuse garantii, ärakuulamise nõude, finantsgarantii ja üksuste võrdse kohtlemise nõudega, samuti demokraatia ning õigusselguse põhimõtetega.

Istungil kuulatakse ära kõik menetlusosalised: kohalike omavalitsuste esindajad, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees, Vabariigi Valitsus (justiitsminister ja riigihalduse minister) ja õiguskantsler. Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit on oma seisukohad esitanud kirja teel. Asja arutab viieliikmeline koosseis, istungit juhatab Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Otsuse teatamise aja annab kohus teada täiendavalt.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846