Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Toimub kohtunike täiskogu

8. veebruar 2011
PrintPDF
Sel reedel, 11. veebruaril, peab Eesti kohtunikkond oma X korralist täiskogu Pärnus Strand SPA ja konverentsihotellis.

Kohtunike täiskogu kuulab esmajärjekorras ära Riigikohtu esimehe Märt Raski ja justiitsminister Rein Langi ettekanded õigus- ja kohtusüsteemi arengutest. Kohtunikud võivad Riigikohtu esimehele ja justiitsministrile esitada kohapeal küsimusi.

Lisaks Riigikohtu esimehe ja justiitsministri ettekannetele on täiskogu päevakorras kohtutöö korraldamist puudutavad küsimused: kohtunike töökoormuse analüüs, kohtuniku tööle tagasiside andmise metoodika ning kohtute suhtlus menetlusosaliste ja avalikkusega. Täiskogu päevakavaga saab lähemalt tutvuda siin: /et/abiks-riigikohtusse-poordujale87.

Kohtute seaduse järgi arutab kohtunike täiskogu õigusemõistmise probleeme ning muid kohtute ja kohtunikutööga seotud küsimusi. "Ehkki maa-, haldus- ja ringkonnakohtuid haldab justiitsministeerium ning paljud kohtute elukorralduslikud otsused tehakse kohtute eest ära Tallinnas Tõnismäel, on kohtud viimasel ajal üha rohkem kas nõus või sunnitud tegema otsustusi ka ise," ütles Riigikohtu esimees Märt Rask. "Näiteks on üheks kohtuid pidevalt saatvaks probleemiks ülisuur töökoormus. Maakohtu kohtunik lahendab aastas keskmiselt 550 asja. Töökoormuse vähendamiseks kohtutel endil hoovad puuduvad. Küll aga saavad kohtud kokku leppida majasiseste protseduuride paremas korralduses, mida seekordsel täiskogul ka tehakse."


Eveli Kuklane

Kommunikatsiooniosakonna juhataja