Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Toimub konkurss kahele kohtunikukohale. President nimetas ametisse kaks uut kohtunikku.

21. aprill 2011
PrintPDF

Justiitsminister kuulutas 6. aprillil 2011 Ametlikes Teadaannetes välja konkursi kahele Viru Maakohtu kohtunikukohale.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia vastavalt kohtute seadusele (§ 47 lg 1 p 1). Dokumendid peab esitama Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes.
 
Dokumendid tuleb saata märgusõnaga “Kohtuniku konkurss” Riigikohtusse aadressile Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressile infoatriigikohus [dot] ee. Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 730 9035. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet on kättesaadav Riigikohtu veebilehel.

***

18. aprillil nimetas Vabariigi President ametisse kaks uut kohtunikku. Kristel Vedro ja Leanika Tamm asuvad ametisse 1. juunist 2011 Viru Maakohtusse.

Leanika Tamm on lõpetanud 1999. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning töötab vandeadvokaadina. Kristel Vedro lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2000. aastal. Kristel Vedro on samuti töötanud vandeadvokaadina. Praegu töötab ta Viru maakohtus.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja