Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Toimub konkurss kolmele kohtuniku kohale

3. juuni 2011
PrintPDF
Justiitsminister kuulutas 1. juunil 2011 Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu, ühele Pärnu Maakohtu ja ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.

Kandideerijal tuleb ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded esitada Riigikohtu esimehele kandideerimisavaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid tuleb saata märgusõnaga “Kohtuniku konkurss” Riigikohtusse aadressile Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressile infoatriigikohus [dot] ee. Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 730 9035.

Kandideerimiseks vajalike materjalide kohta leiate info siit. Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet on kättesaadav siin.


Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja