Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Toimub konkurss kuuele kohtunikukohale

2. veebruar 2011
PrintPDF
Justiitsminister kuulutas välja konkursi kolmele Harju maakohtu kohtunikukohale, kahele Tartu maakohtu kohtunikukohale ning ühele Tartu ringkonnakohtu kohtunikukohale.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia vastavalt kohtute seadusele (§ 47 lg 1 p 1). Dokumendid peab esitama Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendid tuleb saata märgusõnaga “Kohtuniku konkurss” Riigikohtusse aadressile Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressile infoatriigikohus [dot] ee. Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 730 9035.

Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet on kättesaadav Riigikohtu veebilehel.


Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja