Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Toimuvad konkursid kahele kohtuniku kohale

26. juuni 2012
PrintPDF
Justiitsminister kuulutas 25. juunil Ametlikes Teadaannetes välja konkursid ühele Tartu Ringkonnakohtu ja ühele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale.

 
Avaldus konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia esitatakse kohtute seaduse § 53 lõike 3 kohaselt Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded. Dokumendid esitatakse märgusõna "Kohtuniku konkurss" all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil kantseleiatriigikohus [dot] ee.

Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet on kättesaadav Riigikohtu veebilehel.

Täiendavat informatsiooni konkursside ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 730 9035.
 


Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja