Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uuring: kohtuid usaldab 71 protsenti eestimaalastest

30. November 2021
PrintPDF

Tänavune institutsioonide usaldusväärsuse uuring näitas, et Eesti kohtuid usaldab 71 protsenti vastanutest. Varasemate uuringutega võrreldes on tõus olnud märkimisväärne. 

Eelmisel aastal usaldas kohtuid 63 protsenti vastanutest, nelja varasema uuringu tulemused on jäänud kõik 60 ja 63 protsendi vahele. Seega saame öelda, et kohtute töö on inimestele positiivselt meelde jäänud. Kindlasti mängib olulist rolli ka kohtunike soov ja tahe otsuseid selgitada, laiemalt õigusteemadel sõna võtta ja erinevatel aruteludel kaasa lüüa. 

Kohut usaldab kõige rohkem noorem, kõrgharidusega mees, kes elab Tallinnas või Põhja-Eestis, on kõrgema sissetulekuga ning teenib leiba juhi või spetsialistina. 

Neid, kes peavad kohut ebausaldusväärseks, on 14 protsenti vastajatest. Kohut ei usalda keskmisest sagedamini 45–54-aastane madalama haridustasemega reatöötaja või pensionär. Keskmisest sagedamini ei oska kohtu kohta hinnangut anda mitte-eestlasest pensionärid. 

Uuringu viis novembri alguses läbi Turu-uuringute AS.