Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valminud on ülevaade Riigikohtu praktikast korteriasjades

2. august 2021
PrintPDF

Hiljuti sai valmis ülevaade Riigikohtu praktikast korteriomandi ja korteriühistu asjades alates 2018. aasta algusest.

1. jaanuaril 2018 jõustus uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus ning ülevaade koondab Riigikohtu lahendeid, mis puudutavad selle seaduse ellurakendamist. 

Need kohtulahendid käsitlevad muu hulgas korteri- ja kaasomandi kasutamist, omaniku õigusi ja kohustusi, majapidamiskulude kandmist, korteriühistu juhtimist, pandiõigust, menetluslikke küsimusi jms. 

Ülevaade hõlmab 19 Riigikohtu otsust ja määrust mis on tehtud enne 30. juunit 2021 ja seda uuendatakse jooksvalt värskete lahenditega. 

Ülevaatega saab tutvuda siin.

Kõik Riigikohtu analüüsid ja praktika ülevaated asuvad siin