Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valminud on ülevaated Riigikohtu 2020. aasta praktikast

2. veebruar 2021
PrintPDF

Riigikohtu kodulehel on nüüd kättesaadavad ülevaated Riigikohtu praktikast haldus-, tsiviil- ja süüteoasjades perioodil september–detsember 2020 ning aastaülevaade põhiseaduslikkuse järelevalve asjades tehtud lahenditest.  

Kõigi kohtupraktika ülevaadetega saab tutvuda siin

Peale selle täiendasime 2019. aastal ilmunud ülevaadet „Töövõtuleping“ uute lahenditega. Loe ülevaadet siin.

Kõige värskema info valminud kohtupraktika ülevaadetest ja analüüsidest ning ka olulisematest lahenditest avaldame nüüd Eesti kohtute Linkedinis.

 

Arno Põder
pressiesindaja
Riigikohus
55 637 043