Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valminud on ülevaated Riigikohtu praktikast maist kuni augustini

23. september 2021
PrintPDF

Valminud on ülevaated Riigikohtu praktikast tsiviil-, süüteo- ja haldusasjades perioodil mai kuni august 2021. 

Ülevaadetega saab tutvuda siin. Riigikohtus koostatud kohtupraktika analüüsid leiab siit.