Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valminud on ülevaated Riigikohtu praktikast perioodil jaanuar–aprill 2021

31. mai 2021
PrintPDF

Riigikohtus on valmis saanud selle aasta esimesed praktikaülevaated haldus-, tsiviil- ja süüteoasjades, mis hõlmavad ajavahemikku jaanuar–aprill 2021.

Kõigi Riigikohtu praktika ülevaadetega on huvilistel võimalik tutvuda siin

Samuti avaldab Riigikohus oma kodulehel regulaarselt temaatilisi kohtupraktika analüüse. Sel on aastal on juba käsitletud tähtaegu kriminaalmenetluses, psüühikahäiretega isiku kinnisesse asutusse paigutamist, töövõtulepingu küsimusi ja mitmeid muid teemasid.