Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmis analüüs korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohtupraktikast

27. september 2011
PrintPDF
Äsja Riigikohtus valminud lühianalüüs korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohtupraktikast kinnitab, et kohtupraktika on selles küsimuses ühetaoline ning jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS § 69 lg 4 alusel on äärmiselt erandlik.

Analüüs osundab, et nii korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise varem kehtinud alust sõnastuses „isik korraldab jäätmekäitlust ise“ kui ka praegu sõnastust „kinnistul ei elata või seda ei kasutata“ tõlgendatakse kitsalt ning pidades silmas avalikku huvi jäätmeveosüsteemi käigushoidmiseks ning minimaalseks jäätmete omaalgatuslikuks veoks. Analüüsis nenditakse, et kohtud pole pidanud suvilas hooajalist elamist või mitmes kohas elamist iseenesest nendeks alusteks, et isikut jäätmeveost vabastada. Pigem on leitud, et kulusid saab kokku hoida jäätmevedajaga lepingutingimustes kokku leppimise teel.

Vaata analüüsi „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS § 69 lg 4 alusel“ lähemalt.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja