Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmis kohtupraktika analüüs psühhiaatrilise sundravi kohaldamise eeldustest ja alustest

9. september 2020
PrintPDF

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnas valminud värske kohtupraktika analüüs vaatleb, kas ja kuidas on alama astme kohtud järginud Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas antud suuniseid psühhiaatrilise sundravi eelduste ja aluste kohta.

Psühhiaatrilise sundravi menetluse kohta on Riigikohtu kriminaalkolleegium viimastel aastatel teinud hulganisti lahendeid. Analüüs käsitleb nii sundravi kohaldamise eeldusi (õigusvastast tegu ja süüdimatusseisundit) kui ka kohaldamise aluseid (isiku ohtlikkust ja ravivajadust).

Analüüsi aluseks on 2019. aasta jaanuari algusest kuni selle aasta juuni lõpuni tehtud maa- ja ringkonnakohtute määrused. Kuna valdav enamus sundravi kohaldamise määruseid ei ole Riigi Teatajas avaldatud, on analüüsi eesmärk muu hulgas ka tutvustada üldisemalt psühhiaatrilise sundravi kohaldamise kohtupraktikat.

Analüüsi saab lugeda siit.