Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmis kordusanalüüs mittevaralise kahju hüvitamise nõuete lahendamisest kohtupraktikas

24. aprill 2017
PrintPDF
Riigikohtu õigusteabe osakonnas on valminud kohtupraktika kordusanalüüs, milles käsitletakse mittevaralise kahju hüvitamise nõuete lahendamist tsiviil- ja kriminaalasjades 2016. aastal.  

Esimene selline analüüs valmis 2007. aastal ja teine 2009. aastal. Võrreldes eelmiste analüüsidega pöörati sel korral suuremat tähelepanu just kriminaalasjadele, milles esitatud tsiviilhagides lahendati muu hulgas mittevaralise kahju hüvitamise nõuet.

Kuna esimese analüüsi valmimisest on möödas kümme aastat, oli analüüsi peamine eesmärk analüüsida, kas ja kuidas on muutunud kohtupraktika ning millised on selliste nõuete lahendamisega seonduvad rakendusprobleemid. Teine eesmärk oli esitada uuenenud statistika hüvitiste kohta, sest varasemaid analüüse kasutatakse hüvitiste suuruse määramisel kohtute poolt üsna palju.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846