Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmis ülevaade Riigikohtu praktikast põhiseaduslikkuse järelevalve asjades 2019. aastal

10. veebruar 2020
PrintPDF

Ülevaade käsitleb 2019. aastal Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses läbivaadatud kohtuasju. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses vaadati möödunud aastal läbi 45 kohtuasja.

2019. aastal esitas Riigikohtule ühel korral taotluse tunnistada jõustumata seadus põhiseadusega vastuolus olevaks Vabariigi President. Ühel korral esitas taotluse kohaliku omavalitsuse volikogu jõustunud määruste järelevalveks ka õiguskantsler. Kohaliku omavalitsuse volikogu pöördus samuti Riigikohtusse ühel korral, vaidlustades jõustunud seaduse, mis olevat vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega. Kohtulahendiga algatati Riigikohtus kaheksa põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust. Neist kuues asjas vaidlustati seaduse ja kahes asjas ministri määruse põhiseaduspärasust. 34 korral pöördus Riigikohtusse füüsiline või juriidiline isik. 31 asjas oli seejuures tegemist valimiskaebusega.

Aktuaalse praktika ülevaate eesmärk on tutvustada ennekõike lahendeid, millega muudetakse, arendatakse või ühtlustatakse senist kohtupraktikat või milles käsitletakse esimest korda mõnda õigusinstituuti. Tutvustatakse lahendeid, mis on tehtud Riigikohtu üldkogule antud asjades, lahendeid, millele on lisatud märkimisväärne eriarvamus, ning lahendeid, millel on oluline obiter dictum’i osa. Ülevaates esitatu ei ole võrdsustatav Riigikohtu lahendites väljendatud seisukohtadega.

Ülevaadet saab lugeda siit

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee