Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmisid järjekordsed kohtupraktika ülevaated

13. veebruar 2018
PrintPDF

Ülevaated tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi aktuaalsest praktikast ajavahemikul septembri algusest kuni detsembri lõpuni 2017 on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel. Lisaks asub seal ülevaade Riigikohtu praktika kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjades 2017. aastal.

Ülevaadete eesmärk on tutvustada eelkõige lahendeid, millega muudetakse, arendatakse või ühtlustatakse senist kohtupraktikat või milles käsitletakse esimest korda mõnd õigusinstituuti. Samuti tutvustatakse lahendeid, mis on tehtud Riigikohtu üldkogule antud asjades, millele on lisatud märkimisväärne eriarvamus või millel on oluline obiter dictum’i osa.