Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmisid järjekordsed kohtupraktika ülevaated

1. veebruar 2019
PrintPDF

Ülevaated tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi aktuaalsest praktikast ajavahemikul septembri algusest kuni detsembri lõpuni 2018 on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel. Sealtsamast leiab kokkuvõtte Riigikohtu praktikast põhiseaduslikkuse järelevalve asjades aastal 2018. 

Ülevaadete eesmärk on tutvustada eelkõige lahendeid, millega muudetakse, arendatakse või ühtlustatakse senist kohtupraktikat või milles käsitletakse esimest korda mõnd õigusinstituuti. Samuti tutvustatakse lahendeid, mis on tehtud Riigikohtu üldkogule antud asjades, millele on lisatud märkimisväärne eriarvamus või millel on oluline obiter dictum’i osa.