Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmisid ülevaated Riigikohtu aktuaalsest praktikast

5. veebruar 2020
PrintPDF

Ülevaated käsitlevad kohtuasjade lahendamist Riigikohtus haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjades 2019. aasta septembri algusest kuni detsembri lõpuni.

1. septembrist kuni 31. detsembrini 2019 tegi Riigikohtu tsiviilkolleegium põhistatud lahendi 58 tsiviilasjas, sealhulgas lahendas kolleegium kogu koosseisus 3 tsiviilasja. Riigikohtu kriminaalkolleegium tegi samal perioodil põhistatud lahendi 29 kriminaalasjas ja 9 väärteoasjas, sealhulgas lahendas kolleegium kogu koosseisus 2 kriminaalasja. Halduskolleegium lahendas septembri algusest detsembri lõpuni 38 haldusasja.

Aktuaalse praktika ülevaadete eesmärk on tutvustada ennekõike lahendeid, millega muudetakse, arendatakse või ühtlustatakse senist kohtupraktikat või milles käsitletakse esimest korda mõnda õigusinstituuti. Lisaks tutvustatakse lahendeid, mis on tehtud Riigikohtu üldkogule antud asjades, lahendeid, millele on lisatud märkimisväärne eriarvamus, ning lahendeid, millel on oluline obiter dictum’i osa. Ülevaates esitatu ei ole võrdsustatav Riigikohtu lahendites väljendatud seisukohtadega.

Värskeid aktuaalse praktika ülevaateid saab lugeda siit.