Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Valmisid ülevaated Riigikohtu aktuaalsest praktikast

5. juuni 2020
PrintPDF

Ülevaated käsitlevad kohtuasjade lahendamist Riigikohtus haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjades 2020. aasta algusest kuni aprilli lõpuni.

1. jaanuarist kuni 30. aprillini tegi Riigikohtu tsiviilkolleegium põhistatud lahendi 42 tsiviilasjas, sealhulgas lahendas kolleegium kogu koosseisus 8 tsiviilasja. Riigikohtu kriminaalkolleegium tegi samal perioodil põhistatud lahendi 20 kriminaalasjas ja 6 väärteoasjas, sealhulgas lahendas kolleegium kogu koosseisus ühe kriminaalasja ja ühe väärteoasja. Halduskolleegium tegi jaanuari algusest aprilli lõpuni põhistatud lahendi 21 haldusasjas. Kolleegiumi kogu koosseisus lahendati üks ning Riigikohtu erikogus kolm haldusasja. 
 
Aktuaalse praktika ülevaadete eesmärk on tutvustada ennekõike lahendeid, millega muudetakse, arendatakse või ühtlustatakse senist kohtupraktikat või milles käsitletakse esimest korda mõnda õigusinstituuti. Lisaks tutvustatakse lahendeid, mis on tehtud Riigikohtu üldkogule antud asjades, lahendeid, millele on lisatud märkimisväärne eriarvamus, ning lahendeid, millel on oluline obiter dictum’i osa. Ülevaates esitatu ei ole võrdsustatav Riigikohtu lahendites väljendatud seisukohtadega.

Aktuaalse praktika ülevaateid saab lugeda siit.