Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Värske Riigikohtu praktika ülevaade käsitleb töövõtulepingut

8. aprill 2019
PrintPDF

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnas valminud kohtupraktika ülevaade võtab kokku Riigikohtu tsiviilkolleegiumi ulatusliku praktika töövõtulepingu kohaldamisest.

Kohtupraktika ülevaade kajastab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendeid 2004. aasta sügisest kuni 2018. aasta aprillini. Ülevaade võtab kokku 63 töövõtulepingu kohaldamist hõlmavat tsiviilkolleegiumi lahendit. Ülevaade vaatleb esmalt töövõtulepingu mõistet ja selle eristamist teistest lepingutest. Seejärel käsitletakse töövõtja ja tellija kohustusi ning viimaks keskendub ülevaade töövõtja ja tellija vastutusele.

Kohtupraktika ülevaadet saab lugeda siit