Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

VIDEOD: noored jõuavad kohtupinki teadmatusest ja nooruse uljusest

7. oktoober 2020
PrintPDF

Käimas on iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille fookus on sel aastal suunatud noortele. Koostöös prokuratuuriga valmis kolm videot, mille keskne idee on näidata, kui lihtsalt nooruse uljusest ja teadmatusest võib noor sattuda kohtupinki ja minna elule vastu kriminaalkaristusega.

Videotes kirjeldavad kohtunikud, prokurörid ja ka noored ise konkreetseid juhtumeid, mis puudutavad vägivalda, identiteedivargust sotsiaalmeedias ja narkootikumide ühest kohast teise viimist. Sageli ei tundu klassivenna nügimine, paarikümne euro eest paki ühest kohast teise viimine ning võltskonto tegemine just eriline kuritegu. Ometi võivad kõik need teod viia kohtupinki.

Möödunud aastal registreeriti 1182 alaealise toime pandud kuritegu, neist kohtusse jõudis 260. Levinumad teod olid kehaline väärkohtlemine, vargused ning narkokuriteod. Seejuures viimaste hulk on selgelt tõusutrendis. Kui veel nelja aasta eest sooritasid alaealised aastas 12 narkokuritegu, siis möödunud aastal oli neid juba 57. Alaealistest kuriteo sooritanutest on 91% poisid ja 9% tüdrukud.