Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Viinis toimus Euroopa Liidu kõrgemate kohtute presidentide võrgustiku aastakonverents

16. November 2023
PrintPDF

Novembri alguses osales Riigikohtu esimees Villu Kõve Euroopa Liidu kõrgemate kohtute presidentide võrgustiku kohtumisel Viinis.

 

Kohtumistel arutleti Euroopa Kohtu presidendi Koen Lenaertsi ja Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendi Síofra O'Leary osalusel mh selle üle, kuidas rakendada ülemkohtutes kohtuasjade lahendamisel paralleelselt Euroopa Liidu õigust ja Euroopa Inimõiguste Konventsiooni ning tagada nii Euroopa Kohtu kui ka Euroopa Inimõiguste Kohtu seisukohtade järgimine. Lisaks käsitleti tehisintellekti mõju õigusemõistmisele ja kohtute töökorraldusele ning ülemkohtute siseseid ja väliseid kohtupraktika ühtlustamise mehhanisme.

Samuti toimusid võrgustiku presidendi ja juhatuse valimised. Võrgustiku uueks presidendiks valiti Rootsi Ülemkohtu president Anders Eka, juhatuse liikmena jätkab teiste seas ka Riigikohtu esimees Villu Kõve. Võrgustiku uueks vaatlejariigiks sai Serbia.

 


Ühispilt Viini Justiitspalee treppidel. Foto: peterberger.photography


Ühispilt Viini Justiitspalee treppidel. Foto: peterberger.photography

 

Lisateave: Villu Kõve, Riigikohtu esimees, 730 9000, villu [dot] koveatriigikohus [dot] ee

 


Teate sisestas:
Sandra Sommer
pressiesindaja
5333 9846, 730 9042
sandra [dot] sommeratriigikohus [dot] ee