Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Villu Kõve: araabia maade kohtute probleemid on Eesti omadele üllatavalt sarnased

15. November 2022
PrintPDF

Riigikohtu esimees Villu Kõve osales Euroopa ja araabia riikide kõrgeimate kohtute juhtide koostööseminaril, mis kandis pealkirja: „Kohtusüsteemi tugevdamine: peamised väljakutsed ja nende lahendusteed“.

Liibanoni pealinnas Beirutis 10. ja 11. novembril toimunud ürituse laiem eesmärk oli demokraatia ja õigusriigi põhimõtete kinnistamine araabia riikides ning õigusemõistmise parimate praktikate vahetamine.

Muu hulgas oli kõne all ülemkohtute roll kohtusüsteemi töö reguleerimisel, võimujaotus kohtute haldamisel, digilahenduste juurutamine ning kohtunike valik ja nende töö hindamine. Villu Kõve rääkis oma ettekandes sellest, kuidas Eestis kohtunikuks saadakse ja milliseid e-lahendusi õigussüsteemis kasutatakse. 

Riigikohtu esimees märkis, et huvitaval kombel polegi selle Eestist üsna kaugel asuva piirkonna probleemid meie omadest nii erinevad. „Arutusel olnud teemad olid üllatavalt sarnased neile, mis on praegu Eestis päevakorral. Mõningaid erinevusi siiski leidub. Kui meil on raskusi uute kohtunike leidmisega, siis araabia riikides on probleemiks pigem valiku tegemine suure hulga soovijate hulgast,“ nentis Kõve.

Üks ürituse eesmärke oli Liibanoni kohtute toetamine, sest riiki tabanud raske finantskriis on viinud sealse õigussüsteemi väga keerulisse olukorda. Kohtunikud saavad eurodesse ümber arvestatuna praegu palka vaid sada eurot kuus ja on alustanud oma õiguste kaitseks streiki.  

Koostööseminari korraldasid Araabia Liiga, Konrad Adenaueri Fond, Arab Centre for Legal and Judicial Research ning Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace.