Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
31. märts 2020

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uue liikme kandidaadina vandeadvokaat Urmas Volensit. 

30. märts 2020

Õigusemõistmine riigis toimub edasi ka eriolukorra ajal, ent oma töötajate ja ka kohtuga kokku puutuvate inimeste tervise hoidmiseks ei lubata eriolukorra ajal kodanikke Riigikohtu hoonesse.

30. märts 2020

Laupäeval teatas välisminister Urmas Reinsalu, et Eesti aktiveeris inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 15, mis lubab ajutiselt taganeda mõnest konventsiooniga võetud kohustusest, sealhulgas õiglasest kohtupidamisest. Riigikohus rõhutab, et artikli 15 kohaldamisel kehtib endiselt põhiseadus ning seega on tagatud ka õiglane kohtupidamine.

Viimased lahendid
03.04.20203-17-98/49
03.04.20202-18-18420/26
03.04.20201-18-2232/179
01.04.20202-19-13540/43
31.03.20202-16-14152/67
31.03.20203-18-1168/52
30.03.20203-18-1537/47
27.03.20202-17-3860/34
27.03.20201-19-2627/29
25.03.20202-16-14644/50
25.03.20202-17-19454/78
24.03.20203-19-1022/18
23.03.20203-16-1634/24
18.03.20202-18-3445/46
18.03.20203-19-1178/14